Autor - Mgr. Robert Mulár

Důležité je nepolevit a neustále se rozvíjet

16.1.2019 19:00 | Školy

V takovém duchu se snažíme vést naše budoucí generace na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě. Ovšem, aby to nebyla jen prázdná slova, jde náš pedagogický sbor v tomto ohledu žákům za vzor. I o letošních prázdninách jsme u nás “na Klíči” otevřeli další dveře a vydali se vstříc používání technologií ve výuce.

Baskicko = nádherná příroda a milí lidé

18.12.2018 09:20 | Školy

V neděli 4. listopadu se konalo další z řady setkání programu Erasmus+ financovaného Evropskou Unií. ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě je zapojena do mezinárodního projektu, jehož cílem je dlouhodobě zlepšovat úroveň angličtiny mezi dětmi prvního stupně základní školy. To se děje formou metody CLIL, kde se tento cizí jazyk používá pro běžnou každodenní komunikaci v předmětech jiných než jazykových. V tomto směru máme již nemalé zkušenosti, a tak se o ně rádi dělíme s ostatními. Spolu s námi jsou v tomto projektu zapojené i školy z Finska, Lotyšska, Polska a Španělska (přesněji Baskicka).

Mezinárodní setkání na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě

27.3.2018 06:02 | Školy

V týdnu 5. – 9. 2. se Základní a Mateřská Škola Klíč v České Lípě stala hostující institucí pro učitele i žáky ze čtyř Evropských zemí. V rámci projektu Erasmus+ s názvem Let’s take a CLIL l.e.a.p. k nám zavítali hosté z Maďarska, Řecka, Španělska a Portugalska. Jednalo se o v pořadí již čtvrté, a tedy předposlední setkání v rámci tohoto dvouletého projektu. Pod vedením koordinátorky Mgr. Petry Plíhalové a zapojením všech kolegů v učitelském sboru druhého stupně byl pro hosty připraven bohatý program.