Autor - Luděk Niedermayer

Euro v České republice - „jen“ správné rozhodnutí?

16.10.2017 06:31 | Zaostřeno

Právě správné rozhodnutí! Euro potřebujeme více než kdy jindy právě teď.