Autor - Lenka Binderová

L. Binderová: A co děti? Mají si kde hrát?

9.5.2016 09:30 | Českolipsko

Tento zlidovělý bonmot, ze skladby "Až" skupiny Katapult, se velmi výstižně hodí pro 13. zasedání zastupitelstva obce Zahrádky.

Akce "Ukliďme svět" proběhla i v Zahrádkách

26.4.2016 10:12 | Českolipsko

Dne 16. dubna 2016 proběhla v Zahrádkách u Novozámeckého rybníka již pátá akce s názvem „Ukliďme svět!“(Clean up the World), která byla zároveň akcí zařazenou do třetího ročníku celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Koordinátorem kampaně pro Českou republiku je Český svaz ochránců přírody. Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Rozloučení s létem v Zahrádkách

9.10.2015 13:58 | Českolipsko

Dne 13. září 2015 uspořádalo občanské sdružení Fortuna in natura spolu s místní organizací hnutí ANO 2011 Česká Lípa netradiční rozloučení s létem. Zábavné odpoledne probíhalo opět u Hostince na Staré poště v Zahrádkách. Program byl bohatý, celé odpoledne bylo provázeno hudbou, kterou připravil pan Petr Němec, a slovem provázela Lenka Binderová. Bavili se nejen děti, ale i dospělí.

Ohlédnutí za otevřením naučné stezky u Novozámeckého rybníka

15.7.2015 12:18 | Českolipsko

Dne 6. června 2015 uspořádalo občanské sdružení Fortuna in natura zábavné odpoledne u příležitosti otevření nové Naučné stezky. Akce probíhala u Hostince na Staré poště a to nejen na hřišti, ale také v přilehlém parku.

Čarodějnice v Zahrádkách a další jarní „dovádění“

6.5.2015 09:29 | Českolipsko

Dne 30. dubna 2015 se slétly malé i velké čarodějnice na hřiště u Hostince Na Staré poště v Zahrádkách.

Úklid jižní části břehu Novozámeckého rybníka

13.11.2014 03:00 | Českolipsko

Dne 1. listopadu 2014 proběhla v Zahrádkách u Hostince Na Staré poště tento rok již druhá akce s názvem „Ukliďme svět!“(Clean up the World).

"Ukliďmě svět!" v Zahrádkách

28.5.2014 12:14 | Českolipsko

Dne 24. května 2014 proběhla v Zahrádkách u Hostince Na Staré poště akce s názvem „Ukliďme svět!“ (Clean up the World). Jedná se o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břeh řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek apod.