Autor - Jana Jermanová Jakubská

Výstava hub s mykologickou poradnou

22.9.2016 11:29 | Muzeum

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje v termínu 23.–25. 9. 2016 pozvat na rozsáhlou výstavu hub představující druhy rostoucí v Libereckém kraji.

Nová výstava v ambitu muzea: Vladimír Svoboda – Obrazy

13.9.2016 03:01 | Muzeum

Vladimír Svoboda navazuje celým svým dílem na bohatou tradici českého krajinářství. Jeho malba je plná kontrastních i jemných tahů štětcem a je výrazem jeho melancholických nálad. V jeho dílech objevujeme soulad skutečného vidění krajiny, fantaskních představ a imaginací, zachycuje harmonii i napětí přírody a snaží se hledat a odkrývat její poselství. 

Noc pro netopýry již tento pátek

22.8.2016 16:09 | Muzeum

V pátek 26. 8. ve 20.30 hod. bude před jeskyní na úpatí Skalického vrchu ve Skalici u České Lípy zahájena již 20. Mezinárodní noc pro netopýry.

Ohlédnutí za Muzejní nocí

16.6.2016 11:05 | Muzeum

V sobotu 11. 6. otevřelo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě své brány návštěvníkům, kteří přišli „ochutnat“ atmosféru pomyslného královského dvora. Zaměstnanci muzea připravili letošní již 13. muzejní noc, za finanční podpory Libereckého kraje a Města Česká Lípa, v duchu pohádkovém a zároveň středověkém, abychom si lehce připomněli 700. výročí narození krále Karla IV.

XIII. Muzejní noc na téma Byl jednou jeden král…

30.5.2016 13:21 | Muzeum

V pořadí již třináctá muzejní noc ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se uskuteční v sobotu 11. června. Muzeum se touto akcí tradičně zapojuje do celorepublikového Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR.

Vítání ptačího zpěvu

28.4.2016 09:37 | Českolipsko

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) zve v neděli 8. 5. 2016 na již tradiční přírodovědný program o ptactvu Libereckého kraje.

Den Země v českolipském muzeu

15.4.2016 03:00 | Muzeum

Desátý ročník Dne Země 21. dubna od 9.00 do 15.00 hodin ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě je tentokrát pořádán v odborné spolupráci s Lesy ČR, s. p. a tématem je ochrana přírody v Libereckém kraji. Pro žáky všech typů škol i pro širokou veřejnost je připraveno více jak 20 odborných a tvůrčích zastavení, včetně prohlídek přírodovědných expozic muzea a galerie.

Studenti z Turnova vystavují v ambitu

18.3.2016 12:04 | Muzeum

Ve středu 9. 3. byla po delší výstavní odmlce v prostorách ambitu zahájena výstava studentský prací střední uměleckoprůmyslové školy a VOŠ v Turnově. Slavnostního zahájení se zúčastnila i ředitelka školy Ing. Jana Rulcová a členka rady Libereckého kraje Alena Losová. Součástí vernisáže byl kytarový hudební doprovod a komentovaná prohlídka v podání
akademického sochaře Jana Mastníka, který učí na této škole obor umělecké zámečnictví a kovářství.

Stroje a strojky

11.7.2012 10:58 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá v prostorách výstavní síně ambit výstavu z vlastních sbírek pod názvem „Stroje a strojky“.

Skalní umění a život kočovníků Střední Asie

10.7.2012 16:54 | Muzeum

Stovky tisíc skalních kreseb byly za tisíciletí vytesány do kamenů podél dávných cest. Ve všech kontinentech, kromě Antarktidy, v pouštích, ve stepích či v polárních tundrách, nebo na hřebenech vysokých hor, tam všude v minulosti pobývali nebo putovali lidé, kteří ať už jednotlivými kresbami či celými kompozicemi kreseb vyjadřovali své pocity a potřeby.