Adra vybrala v Lípě téměř čtyřicet tisíc

Archiv
Verze pro tisk |

Také letošní ročník proběhl převážně díky práci regionálních organizátorů a dobrovolníků, převážně studentů středních škol, kteří ji provádějí bez nároku na odměnu. Do sbírky byli letos zapojeni studenti tří středních škol (Obchodní akademie, Euroškoly a SOŠ, SOU, U Lípa).


O. s. ADRA chce ujistit své dárce, že velikonoční sbírka podléhá přísné kontrole na základě zákona o veřejných sbírkách. Povinností sdružení je použít 95 % z celkového výtěžku na konkrétní pomoc, zbylých 5 % je určeno na pokrytí výdajů s realizací sbírky.


Tento rok finančním příspěvkem dárci podpoří zejména zdravotnický projekt v nejchudší zemi Evropy, v Moldávii. Kromě podpory místním nemocnicím a sociálním ústavům ADRA ČR propůjčí lidem v Moldávii svou pojízdnou zubní ambulanci. I tento rok budou poskytnuty finanční půjčky řemeslníkům a farmářům v Bosně a Hercegovině, kde je více než 60 % nezaměstnanost.


Poslední měsíce ukázaly také zvýšenou potřebu humanitární pomoci srbské enklávě v Kosovu, kterou ADRA realizuje ve spolupráci s KFOR.


Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky – ředitelům škol, studentům, firmám a v neposlední řadě MěÚ Č.Lípa, který poskytl účinnou spolupráci při zahájení a ukončení sbírky. Poděkování patří i všem občanům, kteří na tyto projekty přispěli.


O výsledku celostátní sbírky a o projektech, na které byly prostředky vynaloženy, budeme čtenáře informovat, až budou tyto informace dostupné. Zástupci všech spolupracujících subjektů budou pozváni na tradiční slavnostní podzimní setkání, které je zaměřené na představení všech projektů o.s. ADRA.

Nahoru