ADRA v České Lípě připravuje

Archiv
Verze pro tisk |

V loňském roce dobrovolní spolupracovníci, většinou z řad studentů našich středních a základních škol, vybrali v ČR 3 436 674 Kč. V České Lípě bylo v rámci sbírky vybráno 37 018 Kč.


V letošním roce se sbírky ve městě zúčastní studenti tří středních škol – Euroškoly, Obchodní akademie a Střední odborné školy, SOU, OU Lípa.


Shromážděné finanční prostředky v roce 2004 byly použity na pomoc uprchlíkům v Srbsku, sociálně slabým skupinám na Ukrajině, na financování zdravotnického materiálu a vybavení pojízdné zubní ambulance působící od loňského května v Moldávii, na podporu psychosociální pomoci obětem teroristického útoku v Beslanu, na rozvojové projekty drobných podnikatelů a opravu domů válečných vdov v Bosně. Ze sbírky byl také podpořen projekt s názvem „Adopce v balíčku“ určený dětem ze sociálně slabých rodin v národnostně smíšených bosenských městech Tešanj, Doboj a Teslič.


V letošním roce bude výtěžek veřejné sbírky rozdělen na tři díly. První část peněz bude věnována na podporu projektů v sociální oblasti v regionech České republiky. Druhá část přispěje na pokračování projektů v zemích bývalé Jugoslávie, Albánie, Moldávie a Ukrajiny. Přibudou k nim pak nově připravované projekty v Kambodži. S třetí částí peněz bude pamatováno na první pomoc při nepředvídatelných událostech, jakými jsou přírodní katastrofy a válečné konflikty.


Pracovníci humanitární organizace ADRA si velmi váží všech drobných přispěvatelů a podporovatelů její práce a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli pomoci uskutečnit některé projekty. Kromě již funkčního Dobrovolnického centra ADRA, které sídlí v Okružní ulici v budově bývalého Severoprojektu, připravuje ADRA otevření pobočky v ulici ČS armády.

Nahoru