ADRA ČR pomáhá při záplavách v České republice i v zahraničí

Archiv
Verze pro tisk |

Začátkem příštího týdne ADRA zapůjčí Českému Těšínu vysoušeče a současně bude informovat obyvatele všech postižených domů, jakým způsobem vzniklé škody odstraňovat.


ADRA Česká republika pomáhá aktuálně i jiným postiženým státům, jako je Rumunsko, Bulharsko a Německo. Do Rumunska poputuje 300 vysoušečů. Pro tamější obyvatele bude při vyklízení a zmírnění následků vzniklých škod sloužit i metodika vypracovaná ADRA ČR. Tato metodika je přeložena do rumunštiny. Záplavy zasáhly Rumunsko již v červenci. Tehdy ADRA pomáhala lidem v jedné ze tří nejvíce povodní zasažených oblastí, v okrese Vrancea. V Bulharsku ADRA ČR spolupracuje s místní pobočkou této organizace. Podílí se na vyškolení bulharských dobrovolníků a dalších fázích pomoci.


"Další vysoušeče z Česka budou zapůjčeny do Německa, které postihla současná humanitární katastrofa," uvedl Vítězslav Vurst, předseda správní rady Nadace ADRA.


"ADRA ČR tak oplácí Německu pomoc, kterou v minulých záplavách od Německa obdržela. Téměř všechny vysoušeče, které ADRA ČR vlastní, jsou ve skutečnosti darem Německé vlády".


Pro všechny dárce, kteří chtějí přispět na pomoc oblastem postiženým záplavami, slouží dva účty. Veřejná sbírka ADRA pro pomoc Rumunsku má číslo účtu 211211211/0300, v.s. 888, vedeného u ČSOB, a.s., Praha 5 a veřejná sbírka ADRA pro pomoc Bulharsku má číslo účtu 211211211/0300, v.s. 889, vedeného u ČSOB, a.s., Praha 5. Pobočka ADRA ČR v České Lípě dává možnost obyvatelům České Lípy, pokud by chtěli přispět finančními příspěvky na vyhlášené sbírky bez jejich zasílání na bankovní účet, tyto prostředky v případě pomoci pro Rumunsko nebo Bulharsko odevzdat v ul. ČSA 1578 v termínu od 3.9. do 10.9.2005. V případě dotazů k této sbírce můžete volat 777 088 871.


Bližší informace o činnosti humanitární organizace ADRA a dalších možnostech, jak přispět na pomoc obětem přírodních katastrof a jiných neštěstí, naleznete na www.adra.cz


 

Nahoru